top of page

Som byggnadsvårdare får man ta del av massor av spännande projekt. För oss handlar byggnadsvård om att hushålla med resurser och att ta till vara på det fantastiska hantverk som finns inbäddat i vår bebyggelse sen lång tid tillbaka. 

 

Klicka på Facebook-länken längst ner till höger på sidan för att följa våra aktuella projekt. 

Vårt arbetssätt

 

Renovering: Fönsterbågarna lyfts av och ersätts med byggfönster. Färg på fönsterkarmen värms av och rötangripet trä ersätts med nytt. Beslagen rostskyddas och karmen grundas med linoljegrund. Sedan stryks allt två gånger med linoljefärg. Vid behov lyfts det gamla glaset varsamt ur. Utvändig färg avlägsnas med varmluft. Skadade delar byts ut. Beslagen rostskyddas efter att man först avlägsnat färg och rost. Bågarna spacklas med linoljespackel, slipas och grundas med linoljefärg. Alla kvistar bestryks med schellack så att kåda inte tränger ut och missfärgar den nymålade ytan. Sedan glasas bågarna i görligaste mån med sitt gamla glas. Vi använder äkta linoljekitt till både tryckkitt och kittfals. Sedan stryks de färdiga bågarna två gånger med linoljefärg i önskad kulör och beslagen monteras. På plats monteras nu tätningslist i karmen och de nyrenoverade bågarna justeras in. 

 

Ommålning: Är träet i bra skick och fönstren inte är täckta av tjocka lager färg kan det räcka med en vanlig ommålning. Kittfalsarna ses över och bättras. Vid behov justeras gångjärn och stängningsbeslag så att fönstrena går lätt att öppna och stänga och att ventilationen mellan karm och båge fungerar. Alla träytor tvättas och slipas ner och målas två gånger med linoljefärg. Ofta byter man också tätningslist på karmen för att förbättra energistandarden och förhindra kondens. 

 

Rådgivning & besiktning: På plats går vi tillsammans med er igenom och noterar status för samtliga fönster. Detta tar ca 2–4 timmar för en normalstor villa och kan spara mycket tid och pengar inför den fortsatta renoveringen. Ofta skiljer sig fönstrens status väldigt beroende på väderstreck. Åt norr och öster kanske det räcker med en vanlig ommålning medan det åt söder och väster behövs en fullständig renovering. En besiktning leder fram till en plan för hur ni kan gå vidare med era fönster. Vissa åtgärder bör kanske vidtas mer eller mindre omedelbart medan andra kan planeras in längre fram.

 

Energiunderhåll: För att få ner uppvärmningskostnaderna för ert hus kan mycket göras med befintliga fönster. Man måste inte nödvändigtvis byta till nya. Genomförs följande åtgärder kan man nå lika långt med ett gammalt 1800-talsfönster som om man byter till nya så kallade energifönster. 

  • Tätningslisterna byts ut till en limmad slanglist av silikon. 

  • Är allmänventilationen i huset bra kan man också sätta en silikonlist mellan bågarna med ett uppklipp i varje hörn för att bibehålla ventilationen mellan bågarna. 

  • Glaset i innerbågarna byts till ett lågemissionsglas, det vill säga en glasruta med ett tunt näst intill osynligt metallskikt. Detta skikt minskar värmeutstrålningen ut från rummet utan att minska värmeinstrålningen från solen. 

  • Justering av gångjärn och beslag så att passformen på bågarna blir optimal.

Byggnadsvård

bottom of page