top of page

Träet i fönster tillverkade fram till mitten av 1960-talet är av en helt annan kvalité än nya fabrikstillverkade. Skadade partier byts ut med delar tillverkade i mogen kådrik rotstock av fur som har hög motståndskraft mot röta. Detta tillsammans med linoljefärgen som använts i hundratals år borgar för att dina gamla fönster kan sitta kvar lika länge till. 

Om man kastar ut sina gamla fönster kastar man samtidigt bort en del av vårt kulturarv. Gamla fönster är precis lika antika som gamla möbler och vem skulle få för sig att kasta en stol från 1800-talet? Det liv som gammalt handblåst glas ger åt husets fasad och de ljusbrytningar som blir inne i rummen går för alltid förlorade om du kastar ut dina gamla fönster.

 

OscarsHus har både snickare, glasmästare och målare under samma tak och du behöver bara kontakta ett företag. En fönsterhantverkaren arbetar med så miljövänliga metoder och material som möjligt. Dessutom är det både ur miljöaspekter och resursaspekter vansinne att kasta bort helt eller nästan helt fungerande fönster. Man sparar mycket på miljön genom att renovera de gamla. 

Fönsterhantverket är arbetsintensivt, men kräver i gengäld ett minimum av material. ROT-avdraget gör att det nu kan bli lägre kostnader då man renoverar sina gamla fönster jämfört med att byta till nya och betänk vilken kvalitetsskillnad man får. Att byta fönster medför ofta stora ingrepp både invändigt runt fönstren och utvändigt på fasaden. Behåller man sina gamla fönster slipper man undan med ett minimum av ingrepp. Man störs också minimalt av hantverkaren eftersom bågarna renoveras i verkstaden. De byggfönster som sätts upp gör att rummet i stort sett kan användas som vanligt under hela renoveringstiden. Användandet av byggfönster medför också att fönsterrenovering kan göras året om, även vintertid.

Fönsterhantverk

bottom of page